Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 18, 2020

Lars Bjørke jobber ved Høgskolen i Innlandet og disputerte i desember 2020 med doktorgrad i profesjonsrettet lærerutdanning med avhandlingen "Utfordringene og kompleksiteten ved pedagogisk endring: En undersøkelse av læreres og elevers erfaringer fra implementering av samarbeidslæring i kroppsøving".

Vi har...


Sep 24, 2020

 

I dag har jeg snakket med professor i kroppsøving Øyvind Førland Standal. Øyvind er professor ved OsloMet og Høgskolen i innlandet.

Han har publisert svært omfattende innen kroppsøving og var blant annet redaktør på boka Inkluderende kroppsøving som kom i 2015. Han har også skrevet Phenomenology and...


Jul 3, 2020

Denne gangen har jeg snakket med Kjell Evensen. Kjell er lærer og har lenge skrevet på bloggen Vurderingspraksis (https://vurderingspraksis.wordpress.com/).

Nå har han akkurat gitt ut boka "Vurdering i kroppsøving" og vi har pratet om den og alle ting vurdering i kroppsøving. 


Apr 28, 2020

Denne gangen har jeg pratet med Ove Østerlie ved NTNU. Han har nylig disputert med en doktorgrad kalt "Flipped learning in physical education. A gateway to motivation and (deep) learning"

Vi tok en prat om doktorgraden, eksamenskarakter i kroppsøving og mye mer.

Vi måtte ta opp lyd i Zoom denne gangen og kvaliteten...


Mar 22, 2020

Denne gangen har jeg snakket med Øystein Winje. Han er doktorgradsstipendiat på kroppsøvingsseksjonen ved OsloMet og jobber for tiden med problemstillinger knyttet til uteskole og dybdelæring. Vi tok en prat om disse begrepene og mye annet. God lytting!

Mer info om Øystein her: