Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 28, 2020

Erlend Ellefsen Vinje

Erlend Vinje er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge. Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving. Han er også dosent på kroppsøvingsseksjonen ved OsloMet.

Erlend har vært redaktør for og bidratt med flere kapitler i to svært aktuelle nye...


Feb 14, 2020

Kroppsøvingspodden er herved oppe og går. Episode 1 har Berit Engebretsen æren av å få. Hun har delt sin visdom med meg og nå får du den også. 

Noen av bøkene Berit har bidratt på her: