Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 22, 2020

Denne gangen har jeg snakket med Øystein Winje. Han er doktorgradsstipendiat på kroppsøvingsseksjonen ved OsloMet og jobber for tiden med problemstillinger knyttet til uteskole og dybdelæring. Vi tok en prat om disse begrepene og mye annet. God lytting!

Mer info om Øystein her: