Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 28, 2020

Denne gangen har jeg pratet med Ove Østerlie ved NTNU. Han har nylig disputert med en doktorgrad kalt "Flipped learning in physical education. A gateway to motivation and (deep) learning"

Vi tok en prat om doktorgraden, eksamenskarakter i kroppsøving og mye mer.

Vi måtte ta opp lyd i Zoom denne gangen og kvaliteten...