Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 3, 2020

Denne gangen har jeg snakket med Kjell Evensen. Kjell er lærer og har lenge skrevet på bloggen Vurderingspraksis (https://vurderingspraksis.wordpress.com/).

Nå har han akkurat gitt ut boka "Vurdering i kroppsøving" og vi har pratet om den og alle ting vurdering i kroppsøving.