Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2020

 

I dag har jeg snakket med professor i kroppsøving Øyvind Førland Standal. Øyvind er professor ved OsloMet og Høgskolen i innlandet.

Han har publisert svært omfattende innen kroppsøving og var blant annet redaktør på boka Inkluderende kroppsøving som kom i 2015. Han har også skrevet Phenomenology and...