Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 1, 2022

Denne episoden er noen smakebiter fra Kroppsøvingskonferansen 2022 som blir arrangert av og på Norgens Idrettshøgskole. 

Du hører i denne episoden: Reidar Säfvenbom, Jon Sundan, Jens Birch, Elias Halvorsrud, Ove Østerlie og Jørgen Weidemann Eriksen

Musikk: Sunset stroll into the world. Liquid Gold (Box Set...