Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 14, 2020

Kroppsøvingspodden er herved oppe og går. Episode 1 har Berit Engebretsen æren av å få. Hun har delt sin visdom med meg og nå får du den også. 

Noen av bøkene Berit har bidratt på her: https://www.cappelendamm.no/forfattere/Berit%20Engebretsen-scid:37053