Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 19, 2021

Egil Galaaen Gjølme er førstelektor i kroppsøving og idrettsfag ved NTNU. Han har lang erfaring med undervisning i, ved og om vann og har nyilg vært redaktør for boka Utendørs svømme- og livredningsopplæring.

  

Intro- og outromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) av Poddington Bear soundofpicture.com