Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 28, 2020

Erlend Ellefsen Vinje

Erlend Vinje er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge. Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving. Han er også dosent på kroppsøvingsseksjonen ved OsloMet.

Erlend har vært redaktør for og bidratt med flere kapitler i to svært aktuelle nye antologier: Fremtidens kroppsøvingslærer (2019) og Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer (2016).

Vi har pratet om alt mulig kroppsøving, blant annet nye læreplaner, vurdering i kroppsøving, forskning på kroppsøving og mye mer.

Mer om Erlend her: https://www.usn.no/om-usn/kontakt-oss/ansatte/erlend-ellefsen-vinje

Musikk: I dunno av grapes*: http://ccmixter.org/files/grapes/16626

*2015 grapes Licensed to the public under http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/