Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 18, 2020

Lars Bjørke jobber ved Høgskolen i Innlandet og disputerte i desember 2020 med doktorgrad i profesjonsrettet lærerutdanning med avhandlingen "Utfordringene og kompleksiteten ved pedagogisk endring: En undersøkelse av læreres og elevers erfaringer fra implementering av samarbeidslæring i kroppsøving".

Vi har snakket sammen om hans forskning og doktorgradsprosjekt.