Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 3, 2021

Denne gangen har jeg snakket med førsteamanuensis ved OsloMet Marc Esser-Noethlichs og Dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge Erlend Ellefsen Vinje om kampaktiviteter i kroppsøving. 

Intro- og outromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) av Poddington Bear soundofpicture.com