Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 14, 2021

Ketil Østrem er førstelektor ved Universitetet i Agder og er redaktør for en bok som akkurat har kommet ut kalt "Nærmiljøfriluftsliv i skolen". Vi har snakket om innholdet i boka og litt om friluftsliv i kroppsøving og skole generelt.

Intro- og outromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) av Poddington Bear soundofpicture.com