Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 28, 2020

Denne gangen har jeg pratet med Ove Østerlie ved NTNU. Han har nylig disputert med en doktorgrad kalt "Flipped learning in physical education. A gateway to motivation and (deep) learning"

Vi tok en prat om doktorgraden, eksamenskarakter i kroppsøving og mye mer.

Vi måtte ta opp lyd i Zoom denne gangen og kvaliteten er derfor ikke helt på topp.

Mer info om Ove her:

https://www.ntnu.no/ansatte/ove.osterlie

https://xn--kr-mka.no/

 

Musikk: I dunno av grapes*: http://ccmixter.org/files/grapes/16626

*2015 grapes Licensed to the public under http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/