Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 1, 2021

Dette er en gjesteepisode fra podcasten Lars og Pål. Der har Pål og Camilla snakket med professor emeritus Per Brodal. Brodal har jobbet lenge med utdanning i medisinske fag ved UiO og er spesialist på nervesystemet. Vi snakker i denne episoden om lek og læring og deres relasjon til nervesystemet. 

Brodal er også tilhenger av Peter Gray, som har vært på podcasten Lars og Pål tidligere. I den forbindelse anbefaler vi Peter Gray sitt intervju på Emergent Order her: https://youtu.be/qT18r_74kyw

Intro- og outromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) av Poddington Bear soundofpicture.com