Preview Mode Links will not work in preview mode

May 23, 2023

Steinar Brattenborg er førstelektor ved OsloMet og har blant annet skrevet boka Innføring i kroppsøvingsdidaktikk med Berit Engebretsen.

 

Intro- og outromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) av Poddington Bear soundofpicture.com


Dec 9, 2022

Lise Porsanger har tatt doktorgrad i risiko i kroppsøvingsfaget. Vi har tatt en prat om temaet.

Intro- og outromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) og Sunset stroll into the woods av Poddington Bear soundofpicture.com


Jul 1, 2022

Denne episoden er noen smakebiter fra Kroppsøvingskonferansen 2022 som blir arrangert av og på Norgens Idrettshøgskole. 

Du hører i denne episoden: Reidar Säfvenbom, Jon Sundan, Jens Birch, Elias Halvorsrud, Ove Østerlie og Jørgen Weidemann Eriksen

Musikk: Sunset stroll into the world. Liquid Gold (Box Set...


Nov 19, 2021

Egil Galaaen Gjølme er førstelektor i kroppsøving og idrettsfag ved NTNU. Han har lang erfaring med undervisning i, ved og om vann og har nyilg vært redaktør for boka Utendørs svømme- og livredningsopplæring.

  

Intro- og outromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) av Poddington Bear...


Nov 1, 2021

Dette er en gjesteepisode fra podcasten Lars og Pål. Der har Pål og Camilla snakket med professor emeritus Per Brodal. Brodal har jobbet lenge med utdanning i medisinske fag ved UiO og er spesialist på nervesystemet. Vi snakker i denne episoden om lek og læring og deres relasjon til nervesystemet. 

Brodal er også...