Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 3, 2020

Denne gangen har jeg snakket med Kjell Evensen. Kjell er lærer og har lenge skrevet på bloggen Vurderingspraksis (https://vurderingspraksis.wordpress.com/).

Nå har han akkurat gitt ut boka "Vurdering i kroppsøving" og vi har pratet om den og alle ting vurdering i kroppsøving. 


Apr 28, 2020

Denne gangen har jeg pratet med Ove Østerlie ved NTNU. Han har nylig disputert med en doktorgrad kalt "Flipped learning in physical education. A gateway to motivation and (deep) learning"

Vi tok en prat om doktorgraden, eksamenskarakter i kroppsøving og mye mer.

Vi måtte ta opp lyd i Zoom denne gangen og kvaliteten...


Mar 22, 2020

Denne gangen har jeg snakket med Øystein Winje. Han er doktorgradsstipendiat på kroppsøvingsseksjonen ved OsloMet og jobber for tiden med problemstillinger knyttet til uteskole og dybdelæring. Vi tok en prat om disse begrepene og mye annet. God lytting!

Mer info om Øystein her:


Feb 28, 2020

Erlend Ellefsen Vinje

Erlend Vinje er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge. Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving. Han er også dosent på kroppsøvingsseksjonen ved OsloMet.

Erlend har vært redaktør for og bidratt med flere kapitler i to svært aktuelle nye...


Feb 14, 2020

Kroppsøvingspodden er herved oppe og går. Episode 1 har Berit Engebretsen æren av å få. Hun har delt sin visdom med meg og nå får du den også. 

Noen av bøkene Berit har bidratt på her: