Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 19, 2021

Egil Galaaen Gjølme er førstelektor i kroppsøving og idrettsfag ved NTNU. Han har lang erfaring med undervisning i, ved og om vann og har nyilg vært redaktør for boka Utendørs svømme- og livredningsopplæring.

  

Intro- og outromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) av Poddington Bear...


Nov 1, 2021

Dette er en gjesteepisode fra podcasten Lars og Pål. Der har Pål og Camilla snakket med professor emeritus Per Brodal. Brodal har jobbet lenge med utdanning i medisinske fag ved UiO og er spesialist på nervesystemet. Vi snakker i denne episoden om lek og læring og deres relasjon til nervesystemet. 

Brodal er også...


Mar 14, 2021

Ketil Østrem er førstelektor ved Universitetet i Agder og er redaktør for en bok som akkurat har kommet ut kalt "Nærmiljøfriluftsliv i skolen". Vi har snakket om innholdet i boka og litt om friluftsliv i kroppsøving og skole generelt.

Intro- og outromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) av Poddington Bear...


Mar 3, 2021

Denne gangen har jeg snakket med førsteamanuensis ved OsloMet Marc Esser-Noethlichs og Dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge Erlend Ellefsen Vinje om kampaktiviteter i kroppsøving. 

Intro- og outromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) av Poddington...