Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 14, 2021

Ketil Østrem er førstelektor ved Universitetet i Agder og er redaktør for en bok som akkurat har kommet ut kalt "Nærmiljøfriluftsliv i skolen". Vi har snakket om innholdet i boka og litt om friluftsliv i kroppsøving og skole generelt.

Intro- og outromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) av Poddington Bear...


Mar 3, 2021

Denne gangen har jeg snakket med førsteamanuensis ved OsloMet Marc Esser-Noethlichs og Dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge Erlend Ellefsen Vinje om kampaktiviteter i kroppsøving. 

Intro- og outromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) av Poddington...