Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2020

 

I dag har jeg snakket med professor i kroppsøving Øyvind Førland Standal. Øyvind er professor ved OsloMet og Høgskolen i innlandet.

Han har publisert svært omfattende innen kroppsøving og var blant annet redaktør på boka Inkluderende kroppsøving som kom i 2015. Han har også skrevet Phenomenology and pedagogy in physical education på Routledge forlag.

Artikkelen vi prater om finnes her: https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel/fagartikkel-kva-kroppsleg-laering-eigentleg-er/219295

Intromusikk: Toboggan (Box Set Disc 2) av Poddington Bear soundofpicture.com

Outromusikk: Flutterbee (Box Set Disc 1) av Poddington Bear soundofpicture.com